Cách sử dụng Bot Rose Telegram

Posted on 09:28 08/03/24 by Admin 2,455
Cách sử dụng Bot Rose Telegram
Cách sử dụng Bot Rose Telegram

Bot Rose Telegram là gì?

Bot Rose trong Telegram là một chatbot được tạo ra và phát triển cho ứng dụng Telegram. Nó hoạt động như một công cụ hỗ trợ, giúp quản lý và tự động hóa một số hoạt động trong các Group chat.

 

Bot Rose có thể thực hiện nhiều chức năngnhư: việc kiểm soát tin nhắn, hỗ trợ đăng ký người dùng mới, kiểm duyệt nội dung không phù hợp, đưa ra thông tin về người dùng trong nhóm…. Để sử dụng Bot Rose, bạn chỉ cần thêm bot vào nhóm chat hoặc cuộc trò chuyện riêng tư của mình và giao tiếp với nó thông qua các lệnh và cú pháp được định nghĩa sẵn.

Cách sử dụng Bot Rose Telegram

Thêm Bot vào Group Telegram

Bước 1: Tạo Group Telegram

Bước 2: Truy cập vào trang http://telegram.me/MissRose_bot?startgroup=botstart, chọn mở bằng Telegram và Add Rose vào Group Telegram của bạn.

Bước 3: Set Bot Rose lên làm Admin của Group, nhớ tắt các quyền không cần thiết, có thể tham khảo các quyền dưới đây:

 

cach dung Bot Rose Telegram

Cấu hình Bot Rose trên Group Telegram

Dưới đây là một số lệnh bạn cần thiết lập cho Bot Rose trên Group để giúp Bot thay bạn quản lý Group Telegram tốt hơn:

Tại khung chat của Group do bạn quản lý, gõ các câu lệnh sau đây:

Lệnh cấm thành viên truy cập vào quyền của Bot Rose Telegram (chỉ có Admin mới được ra lệnh cho Bot)

/disable adminlist approval connect fedadmins fedinfo fedsubs runs saved warnings warns rules notes locktypes locks kickme info id flood filters

Lệnh quản trị:

 • /welcome : Bật / tắt tin nhắn chào mừng.
 • /goodbye : Bật / tắt thông báo tạm biệt.
 • /setwelcome : Đặt thông báo chào mừng mới. Hỗ trợ đánh dấu, nút và điền.
 • /resetwelcome: Đặt lại thông báo chào mừng.
 • /setgoodbye : Đặt một tin nhắn tạm biệt mới. Hỗ trợ đánh dấu, nút và điền.
 • /resetgoodbye: Đặt lại tin nhắn tạm biệt.
 • /Cleaningvice : Xóa tất cả các tin nhắn dịch vụ. Đó là những thông báo ‘x đã tham gia nhóm’ khó chịu mà bạn thấy khi mọi người tham gia.
 • /cleanwelcome : Xóa các tin nhắn chào mừng cũ. Khi một người mới tham gia, tin nhắn trước đó sẽ bị xóa.
 • /captcha : Tất cả người dùng tham gia sẽ cần giải CAPTCHA. Điều này chứng tỏ chúng không phải là bot!
 • /captchamode
 • /captchatime : Hiển thị người dùng mới sau X thời gian. Nếu người dùng chưa giải được CAPTCHA, họ sẽ tự động bị tắt tiếng sau khoảng thời gian này.
 • /captchakick : Kick người dùng chưa giải được CAPTCHA.
 • /captchakicktime : Đặt thời gian sau đó để bắt người dùng CAPTCHA’d.
 • /setcaptchatext : Tùy chỉnh nút CAPTCHA.
 • /resetcaptchatext: Đặt lại nút CAPTCHA về văn bản mặc định.

Cài ngôn ngữ tiếng Việt cho Bot Rose

/setlang VI

Cài đặt Captcha (tránh các Bot Spam truy cập vào Group)

 

/setmutetext Nếu bạn không phải là BOT bấm vào đây

/welcomemute on

Cài đặt lời chào khi có một thành viên nào đó mới tham gia

/setwelcome Xin chào {fullname}! Chào mừng bạn đã tham gia {chatname}!

Lock các tính năng khi thành viên chat mà có sử dụng kèm theo:

/lock url rtl phone location game forward email contact command button bot

Thành viên chat mà gửi những tin nhắn như sau thì sẽ bị BOT chặn, và xóa tin nhắn ngay khi có: URL (Link), rtl (giống ngôn ngữ ả rập), phone (số điện thoại), game (các lại game, hay bot game), forward (tính năng chuyển tiếp từ cộng đồng khác vào), email (ai để lại email), contact (thông tin lien lạc), command (câu lệnh), button (nút bấm), bot (và add các loại BOT) khi thành viên làm những hành động này, thì sẽ bị xóa ngay lập tức

Bật tính năng cảnh báo khi tin nhắn thành viên bị xóa bởi câu lệnh trên

/lockwarns on

 

Chấp nhận một vài URL nhất định được phép đăng lên Group (nhớ đổi lại tên miền cho đúng nhé)

/whitelist anonyviet.com tenmien1.com tenmien2.net tenmien3.org

Chống chat quá nhanh, khi có thành viên nào đó gửi tin nhắn quá nhanh quá nhiều thì ta set như sau:

Cấu hình dưới mình để là 5 = nghĩa là gửi liên tục 5 tin nhắn…là mình sẽ chặn hành động gửi ngay lập tức

/setflood 5

Nếu vẫn vi phạm thì bạn sẽ cấm họ chat trong vòng bao lâu: mình set dưới là 1w (1 tuần)

/setfloodmode tmute 1w

Chặn các từ xấu, từ vô văn hóa. Khi member chat có từ được chỉ định, nội dung sẽ bị xóa.

/addblocklist "từ cần chặn"

Bật chức năng report để user có thể report tới Admin những tin nhắn có nội dung xấu:

/reports on hoặc /reports yes

Xóa, chặn, chặn tạm thời một thành viên nào đó trong group:

 
 • /ban @username : cấm thành viên
 • /mute @username : không cho thành viên chat trong Group
 • /tmute @username thời gian cấm chat: không cho username chat trong khoảng thời gian nhất định

thời gian chat được quy định như sau: 1d = 1 day, 1w: 1 week, 1m: 1 month…. Ví dụ:/tmute @abc 1w

Để mở chặn thì dùng /unban @username/unmute @username

Tổng hợp một số lệnh thường dùng

Đổi avatar của Bot Rose Telegram?

Hiện tại thì Bot Rose chưa đổi được Avatar

Làm sao tắt được cái lời chào của Bot Rose?

Bạn dùng command sau: /welcome off hoặc /welcome no

Em set bot hiện lời chào nhưng khi quá nhiều người vào thì bot nó chào nhiều quá mà nó ko tự tắt cái lời chào ấy đi. Có cách nào để cái lời chào nó hiện lên xong nó mất đi không ạ?

Có bạn nhé, bạn dùng câu lệnh sau nhé: (với câu này, cứ người mới vào nó sẽ xóa vài câu chào mừng trước đó đi
/cleanwelcome on hoặc /cleanwelcome yes

Xóa tin nhắn dịch vụ tin nhắn tham gia group

/cleanservice on/yes/no/off

Trả lời tự động

/filter "từ khóa" Trả lời

Bài viết cùng chủ đề